میم الف دوشنبه 1396/03/29 04:07 ق.ظ کامنت ()
زمان یکی از عجیب ترین و مبهم ترین نقاط زندگی من بوده و هست و احتمال قریب به یقین خواهد بود...هیچ وقت نفهمیدم، خاصیت زمان و گذرش درست کردن است یا خراب کردن...دیدن The Lake House هم کمک بیشتری در فرو رفتن در این ابهام کرد...

پ.ن 1 : من نقد نمی نویسم و اعتراف میکنم علی رغم خواندن نقد های زیاد هنوز راه زیادی را تا بلد شدنش دارم، بخصوص که کم نمی بینم منتقدانی(به اصطلاح و نه البته به عقیده من) که فلسفه اصلی نقد که" اصلاح"( از نظر من) است را از یاد برده و صرفا به " تحمیل" نظراتشان آن هم به قصدِ نه بهبود و ساختن که "تخریب" می پردازند، لذا نه نقد می نویسم و نه حتی علاقه ای دارم وارد این وادی شوم تا مبادا من نیز گرفتار شوم.. هرآنچه که هست صرفا نظرات شخصی است و بس!
پ.ن 2: من برخی مواقع از مغزم کمک می گیرم، انگار نه انگار قلبی در من هست... برخی مواقع از قلبم، انگار نه انگار مغزی ( بخوانید عقلی) ...برخی مواقع در جلدِ آدمیزاد رفته و هردو را باهم دارم که کمتر پیش می آید!
همیشه هم لازم نیست با نگاه نقادانه لذت دیدنِ فیلم را بر خودمان کوفت کنیم! 
The Lake House را تنها با قلب دیدم و این قلب می گوید به یک بار دیدن اش می ارزد.


The Lake House
Directed by: Alejandro Agresti
Release date: June 16, 2006
Starring:  Keanu Reeves, sandra Bullock