میم الف چهارشنبه 1396/03/24 12:27 ق.ظ کامنت ()
رفیق روزها و لحظه های خوبِ من...رفیقِ همیشه رفیق...تو اگر نبودی، چه می کردم؟ بین این همه حجمِ نبودنِ تو...یا ملجا کل مطرود...
امسال هم هستم...
هستم که این شب های تا سحر کنار تو عاشقی کردنی دارد که مپرس...
پ.ن: کلمه ها در برابرت کم آورده اند رفیق...همین...