میم الف پنجشنبه 1396/05/19 05:13 ب.ظ کامنت ()
در انسان شناسی از چگونگی شناخت انسان ها نمی گویم...مدعی هم نمی شوم انسانی را میشناسم که ادعایی بس باور نکردنی است...
در انسان شناسی از افرادی خواهم گفت که در زندگی ام آن ها را انسان می دانم و می نامم...عنوانی که امروز نسبت دادنش به کسی سخت است.
شاید سالها بعد بتوانم برای خودم لیستی داشته باشم از ویژگی های یک انسان.