میم الف شنبه 1396/04/24 10:51 ب.ظ کامنت ()

مریم میرزاخانی قطعا برای من از آن آدم هایی است که هم اکنون و پس از نبودنش در این دنیا احساس میکنم چیزی از این جهان کم شده...خوشحالم که از آن دسته از افرادی نیستم که هنگامه ی مرگ با او آشنا شده باشم و فقط از نبودنش بگویم...خوشحالم که از آن روزهایی که تصمیم به قدم گذاشتن در مسیر  موفیت یک زن گذاشتم با تو آشنا شدم...خوشحالم که در دورانی زیستم که چون تو را داشت...انسانی است سرشار از سکوت برایم...آموختن از آدم هایی چون او همیشه از عمیق ترین حسرت های زندگی ام بوده و خواهد بود...تو برای من افتخار آمیز نیستی چون ایرانی هستی...افتخار آمیزی چون انسانی...مریمِ میرزاخانی، در نبودت این  دنیا قطعا چیزی کم دارد...
اینجا ننوشتم برای او...اینجا نوشتم از او برای تسلی فکرِ ناارامِ خودم...وگرنه این نوشتن ها نمی تواند تقاص نبودنش را از دنیا بگیرد...