میم الف سه شنبه 1396/03/30 05:24 ب.ظ کامنت ()
چندین بار راجع به این موضوع فکر کردم که اگر قرار باشد یکی از حواس مرا بگیرند و انتخاب من دخیل باشد آن کدام است؟
گرچه مرا دیدنِ چشمانت عاشق کرد...گرچه دیدن ات هنوز بعد این همه سال نه نفسم که نبض ام را برای چند ثانیه متوقف میکند و بعد سرعتی مهیب می بخشد...گرچه دیدن ات برای اولین بار عجیب ترین تجربه ی زندگیم ام بوده و هست....اما حاضر نیستم به نشنیدن صدات...انتخاب من "کوری" است! 
که شاید نگاهِ آن روز اول را هیچ گاه دوباره نبینم اما...شاید ندیدن تمامِ آدم هایی که مرا از خودم....تو را از من...و من و توی باهم را از این هستی گرفتند...به شنیدنِ هرچه بهتر فرکانس صدایت از دور کمک بهتری کند...
میم الف


پ.ن 1: این جان و دل نوشت همبستگی صفر با کتاب کوری دارد.
پ.ن 2:  کوری را باید خواند.
پ.ن 3: از  کتاب کوری بیشتر خواهم نوشت.

(Portuguese:  Ensaio  sobre a Cegueira  ( Blindness 

Originally published: 1995

Author: José Saramago

Genre: Novel

Winner of the Nobel  Prize for Literature