میم الف سه شنبه 1396/03/30 05:18 ب.ظ کامنت ()
می خندم ولی صدای خنده از آن برنمی آید...
این یک منِ جدیدِ متناقض است...
یک من
 از خودم
از تو
از منی که دیگر من نیستم 
و تویی که دیگر تو نیستی...
درون من هزاران نفر زندگی می کنند...
آفرین بر این خالقِ چیره دست...
میم الف