میم الف سه شنبه 1396/03/30 05:10 ب.ظ کامنت ()
بودنت،همیشه با نوعی نبودن،همراه است...
تزلزل همیشگیِ نگاهت، که چیزی شبیه همان تصویر مخدوش و گرفته نگرفته ای است که از آن روز بارانی داریم!
تو جنبان ترین مناره ی زندگی من بودی...هستی...
و
چیزی در من هست که می گوید...خواهی بود...
میم الف